[ 1 Φεβρουαρίου, 2024 by admin 2 Comments ]

Κάλεσμα – Διαγωνισμός 1η Διεθνής Έκθεση Γελοιογραφίας ΛΕΑ

16ο Φεστιβάλ ΛΕΑ

Κάλεσμα – Διαγωνισμός

1η Διεθνής Έκθεση Γελοιογραφίας ΛΕΑ

Το 16ο Φεστιβάλ ΛΕΑ έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην πρώτη Διεθνή Έκθεση Γελοιογραφίας ΛΕΑ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 17 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2024 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Θερβάντες Αθηνών.

Κανόνες

Α. Συμμετοχή

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους σκιτσογράφους του κόσμου, άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου και εκπαίδευσης.

Β. Θέμα της Γελοιογραφίας: “Πολιτιστικές και λογοτεχνικές γέφυρες: Ελλάδα, Λατινική Αμερική, Ισπανία και Πορτογαλία” – Προώθηση της Ανάγνωσης

Γ. Έργα και Αποστολή

Αποστολή με email στη διεύθυνση: humorgrafico@lea-festival.com

Κάθε συμμετέχων μπορεί να στείλει μόνο 1 έργο σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση humorgrafico@lea-festival.com. Μέγεθος (A4 21×29,5 cm, 314 dpi, JPEG ή PDF, το μέγιστο μήκος ανά έργο είναι 3 MB, έργα μεγαλύτερα από 3 MB δεν θα ανοιχτούν). Το όνομα του αρχείου, πρέπει να είναι το όνομα του δημιουργού και η εθνικότητά του. Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: όνομα, διεύθυνση, email και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα 100 λέξεων (μορφή .doc, ΟΧΙ PDF). Συμπιεσμένα αρχεία (zip, rar κ.λπ.) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ.

Τα σχέδια που δεν θα φτάνουν με την ονομασία που ζητήθηκε θα απορρίπτονται αυτόματα.

Τα σκίτσα δεν πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη βράβευση. Μόνο σχέδια γίνονται δεκτά, όχι συνδυασμός με φωτογραφίες. Τα υποβληθέντα έργα που έχουν περάσει την προεπιλογή θα δημοσιεύονται αμέσως στα δίκτυα της εκδήλωσης.

Δ. Τελική προθεσμία

Η τελική προθεσμία υποβολής των έργων είναι στις 28 Φεβρουαρίου του 2024.

Ε. Βραβεία και Αναγνώριση

 • Πρώτο βραβείο: Ταξίδι στο Μεξικό στην Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα 2024 στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης Γελοιογραφίας και Κόμικς (EICH) και του CUADD (Πανεπιστημιακό Κέντρο Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα-Χαλίσκο-Μεξικό), με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
 • Δεύτερο βραβείο: 500 ευρώ δωρεά από το Ινστιτούτο Κεβέδο των Τεχνών Γελοιογραφίαςς του Γενικού Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αλκαλά, της Ισπανίας.
 • Τρίτο βραβείο: Δίπλωμα συμμετοχής.

ΣΤ. Έκθεση

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ελλάδα, στο Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών από τις 17 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2024.

Ζ. Κατάλογος

Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν τον κατάλογο σε μορφή PDF από τη διαδικτυακή μας πύλη.

Η. Άλλες προϋποθέσεις

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα έργα για διάφορους σκοπούς χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης. Τα έργα θα συμπεριληφθούν στην πύλη του αρχείου και της μόνιμης έκθεσης. Η έκθεση θα έχει περιοδεύοντα χαρακτήρα και θα ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και σε ιβηροαμερικανικές χώρες.

Με την υποβολή των έργων, οι δημιουργοί αποδέχονται τους παρακάτω όρους: 

 • Η αποστολή σχεδίου στον διαγωνισμό ισοδυναμεί με αποδοχή όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
 • Η συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι εθελοντική και δωρεάν.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ενήλικες.
 • Έργα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτούς τους όρους ή που παραβιάζουν τα ήθη, είναι προσβλητικά, κάνουν διακρίσεις ή προάγουν το φυλετικό, εθνικό ή θρησκευτικό μίσος, δεν θα γίνονται δεκτά στον διαγωνισμό.
 • Κάθε δημιουργός θα στείλει μόνο ένα έργο μεγέθους Α4.
 • Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε δημιουργός αποδέχεται τη δωρεάν μεταφορά των υποβληθέντων έργων στον διοργανωτή και επιβεβαιώνει ότι είναι ο δημιουργός των υποβληθέντων έργων και ότι η υποβολή τους στον διαγωνισμό δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.
 • Με την υποβολή του έργου ο διαγωνισμός του ΛΕΑ αποκτά την άδεια να χρησιμοποιεί τις εικόνες σε εκθέσεις, δημοσιεύσεις, κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες ή όπου απαιτείται για την προώθηση της εκδήλωσης.
 • Η καθορισμένη προθεσμία για την υποβολή των έργων μπορεί να τροποποιηθεί υπέρ των συμμετεχόντων και να παραταθεί χωρίς να απαιτείται τροποποίηση αυτών των κανονισμών. Ο διοργανωτής θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την αλλαγή της προθεσμίας.
 • Κατά την αξιολόγηση των έργων, η κριτική επιτροπή θα λάβει υπόψη, ιδίως, την καλλιτεχνική αξία του σχεδίου, την ακρίβειά του στην ερμηνεία του θέματος και τη χιουμοριστική του πτυχή.
 • Εάν ο διοργανωτής, ο συνδιοργανωτής ή τα μέλη της κριτικής επιτροπής, πριν ή μετά από την απονομή των βραβείων που αναφέρονται στον κανονισμό, λάβουν πληροφορίες ότι το έργο που έχει σταλεί στον διαγωνισμό συνιστά λογοκλοπή ή παραβιάζει το νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα α) να αναστείλει το βραβείο ή την παράδοση του βραβείου μέχρι να διευκρινιστούν οι εν λόγω αμφιβολίες και β) να αποφασίσει να μην απονείμει το βραβείο του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει ότι κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα για το έργο που υπέβαλε και ότι το έργο δεν παραβιάζει προσωπικά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση αξιώσεων που σχετίζονται με το υποβληθέν έργο, ο συμμετέχων απαλλάσσει τον διοργανωτή από κάθε υποχρέωση που προκύπτει σχετικά, δεσμεύεται να συμμετάσχει μαζί με τον διοργανωτή σε τυχόν αντιπαραθέσεις που σχετίζονται με αυτόν και θα καλύψει τα έξοδα του διοργανωτή σε σχέση με αξιώσεις τρίτων σχετικές με το έργο του διαγωνισμού.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτόν τον κανονισμό:

 • Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών νομοθετικών διατάξεων,
 • Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν εκ των προτέρων,
 • Σε κάθε περίπτωση προς όφελος των συμμετεχόντων.

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την παροχή λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων από τη μεριά των συμμετεχόντων, τα οποία ενδέχεται να εμποδίσουν την απόδοση του βραβείου.

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Φεστιβάλ ΛΕΑ Διαπολιτισμική Ανάπτυξη και το Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών.

Την διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Γελοιογραφίας ΛΕΑ έχουν αναλάβει η μη κερδοσκοπική εταιρεία Φεστιβάλ ΛΕΑ Διαπολιτισμική Ανάπτυξη, η Ισπανο-κολομβιανή σκιτσογράφος Αδριάνα Μοσκέρα (nani) και το Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών. Σε συνεργασία με τη Διεθνή Συνάντηση Γελοιογραφίας και Κόμικς (EICH) και του CUADD (Πανεπιστημιακό Κέντρο Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα-Χαλίσκο-Μεξικό), καθώς και του Ινστιτούτου Κεβέδο των Τεχνών Γελοιογραφίαςς του Γενικού Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αλκαλά –Ισπανία (UAH).

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ, από την ίδρυσή του, γίνεται σε συνεργασία με τις Πρεσβείες της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Χιλής, της Κολομβίας, της Κούβας, της Ισπανίας, του Μεξικού, του Παναμά, του Περού, της Πορτογαλίας, της Ουρουγουάης και της Βενεζουέλας και του Επίτιμου Προξενείου της Κολομβίας στην Αθήνα.

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ είναι το μοναδικό μεγάλο πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα με περιεχόμενο την ιβηροαμερικανική λογοτεχνία. Επιπλέον, είναι μια από τις πιο εξέχουσες λογοτεχνικές εκδηλώσεις στην Αθήνα από το 2008 ενώ, από το 2012, διεξάγεται επίσης στο νησί της Λευκάδας. Τέλος, από το 2022 λαμβάνει χώρα και σε Χαλκίδα, Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

 


XVI LEA Festival

Call for entries – Competition

I International Exhibition of Graphic Humor LEA

The XVI LEA Festival is pleased to invite you to the first LEA International Exhibition of Graphic Humor, to be held in Athens from June 17th to July 17th, 2024 at the premises of the Cervantes Institute of Athens.

Rules

A. Participation

The competition is open to all cartoonists worldwide, over 18 years of age, regardless of nationality, religion, gender and education.

B. Graphic Humor Theme: “Cultural and Literary Bridges: Greece, Latin America, Spain and Portugal” – Promotion of reading

C. Works and Shipping

Send by e-mail to the following address: humorgrafico@lea-festival.com

Each participant can send a maximum of 1 work in digital format to the e-mail address humorgrafico@lea-festival.com. Size (A4 21×29,5 cm, up to 300 dpi, JPEG, maximum length per work is 3 MB; works larger than 3 MB will not be opened). In the name of the file, the author’s name and nationality must be included. The following information must be included in the mail: name, address, e-mail and a brief CV of 100 words (.doc format, NOT PDF). Condensed zip, rar, etc. files WILL NOT BE ACCEPTED.

Graphic humor works that are not named as requested will be automatically discarded.

Graphic humor works must not have been previously awarded. Only drawings will be accepted, not combined with photographs. Submissions that have passed the pre-selection will be published immediately on our event’s networks.D. Fecha Límite

D. Deadline

The deadline for registration is February 28th, 2024.

E. Prizes and Awards

First prize: Trip to Mexico to the Guadalajara Book Fair 2024 within the framework of the Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta EICH and CUADD : Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara- Jalisco- Mexico (all expenses paid).

Second prize: 500 euros donated by the Instituto Quevedo de las Artes del Humor of the Fundación General de la Universidad de Alcalá, Spain.

Third prize: Diploma.

F. Exhibition

The exhibition will be held in Athens, Greece, at the Cervantes Institute of Athens from June 17th to July 17th, 2024.

G. Catalog

All participants will be able to download the catalog in PDF format from our website.

H. Other Conditions

The organizers reserve the right to use the works for various purposes without obligation of compensation. The works will be included in the archive portal and permanent exhibition. The exhibition will have an itinerant character and will be taken to various places in the country, the Ibero-American and other countries.

By submitting works, the authors accept these rules.

 • Participation in this contest is voluntary and free of charge.
 • All participants must be of legal age.
 • Works that do not comply with the conditions specified in these rules or that are offensive, offensive, discriminatory, or promote racial, ethnic or religious hatred will not be admitted to the contest.
 • Each author shall send only one A4-sized work.
 • By participating in the contest, each author accepts the free transfer of the submitted works to the organizer and confirms that he/she is the author of the submitted works and that his/her submission to the contest does not infringe the rights of third parties.
 • The submission of the work authorizes the LEA contest to use the images in exhibitions, publications, social networks and platforms or formats where the promotion of the event is required.
 • The specified deadline for submitting the work may be modified in favor of the participants and extended without the need to modify these rules. The organizer will notify the participants of the change of deadline.
 • When judging the works, the jury will take into account, in particular, the artistic value of the drawing, its accuracy in the interpretation of the theme and its humorous aspect.
 • If the organizer, co-organizer or members of the jury, after or before the awarding of the prizes indicated in the regulations, receive information that the work submitted to the competition constitutes plagiarism or violates the law or the provisions of these regulations, the organizer has the right to:  – Suspend the prize or the awarding of the prize until such doubts are clarified. – Take the decision not to award a prize in the contest.

By participating in the competition, the entrant declares that he/she holds all copyrights to the submitted work and that the work does not infringe any personal rights, copyrights or other rights of third parties. In case of claims related to the submitted work, the participant releases the organizer from any obligation arising in this respect, agrees to join the organizer in disputes related thereto and will cover the costs incurred by the organizer in connection with third party claims related to the contest work.El organizador se reserva el derecho de modificar este reglamento:

 • In case of modification of the relevant legal provisions,
 • In emergency situations that could not be foreseen in advance,
 • In each case for the benefit of the participants.

The organizer is not responsible for the provision of incorrect or false data by the participants, which may prevent the prize from being sent.

The LEA Festival is organized by the non-profit company LEA Festival Intercultural Development and the Cervantes Institute of Athens.

The organization of the LEA Graphic Humor Exhibition is in charge of the non-profit company LEA Festival Intercultural Development, the Colombian-Spanish cartoonist Adriana Mosquera (nani) and the Cervantes Institute of Athens. In collaboration with Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta EICH and CUADD: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara-Jalisco-México and the Instituto Quevedo de las artes del Humor IQH of the Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares-España UAH.

The LEA Festival, since its foundation, counts with the collaboration of the Embassies of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Spain, Mexico, Panama, Peru, Portugal, Uruguay and Venezuela and the Honorary Consulate of Colombia in Athens.

The LEA Festival is the only major cultural event in Greece with a Hellenic-Latin American literary content. It is also one of the most outstanding literary events in the city of Athens since 2008, and has also been held since 2012 on the island of Lefkada; finally, since 2022 it has also taken place in Halkida, Nafplio, Thessaloniki and Crete.

AboutAdriana

Comments [02]

 1. 5 Μαΐου, 2024

  “Thank you for discussing the importance of carpet cleaning. At Teppich Reinigung München, we specialize in professional carpet cleaning services designed to remove stains, dirt, and allergens effectively. We’re dedicated to providing outstanding service to our clients in Munich.”

  Reply
 2. 6 Μαΐου, 2024

  “I found this article on carpet cleaning very informative. Teppich Reinigung München is a trusted carpet cleaning service provider in Munich, offering customized solutions to meet our clients’ needs. We believe in delivering quality results and excellent customer service.”

  Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

elGreek