Έχετε μια ερώτηση; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

LEA Festival Desarrollo Intercultural - Greek

Adriana Martínez, Directora

Responsable Relaciones Públicas LEA - Greek

Aspa y Antonia Vlachou

Prensa - Greek

Lena Matsiori

Sol Latino

Revista cultural trimestral de la comunidad latino-helénica.