Οι άνθρωποι μας

«No solo es impresionante que un festival iberoamericano haya sabido hacerse un hueco en el mundo helenohablante, sino que haya llegado a ser toda una institución en el ámbito de las letras y, por extensión, de las artes en Grecia».
Author Photo
Petros Márkaris, Presidente Honorario de LEA
Greece
«El Festival LEA emprende con entusiasmo la XI edición de su celebración de la lengua y la literatura iberoamericana estrechando los lazos culturales entre Grecia y los países de Iberoamérica. Este es un evento que año con año ha ido expandiendo su repertorio desplegando la riqueza de las lenguas iberoamericanas ante la comunidad griega la cual acoge con aprecio y cariño a los representantes de nuestros países».
Author Photo
Cristina Liakopulos de Papadikis, Embajadora de Panamá, Decano de GRULAC
Panama
«Os países da Lusofonia, representados neste Festival por Brasil e Portugal, são hoje um universo com mais de duzentos milhões de falantes, e também criadores, da Língua Portuguesa em todos os continentes. O espírito deste vibrante Festival é também o nosso, e por isso estamos ativamente envolvidos na sua organização».
Author Photo
Rui Manuppella Tereno, Embajador de Portugal
Portugal
«Η διάδοση της ισπανικής και λατινοαµερικανικής λογοτεχνίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του Ινστιτούτου Θερβάντες από την ίδρυσή του. Οι συγγραφείς µαζί µε τους ισπανιστές, τους µεταφραστές και τους καθηγητές Ισπανικών είναι οι βασικοί συντελεστές στην προώθηση της Ισπανικής γλώσσας και πολιτισµού ανά τον κόσµο».
Author Photo
Cristina Conde, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας
Spain
«El Festival LEA se ha consolidado como el encuentro literario por excelencia en lo que se refiere a la presencia de escritores españoles, portugueses e iberoamericanos. Es un acontecimiento único no sólo en Grecia, sino en toda la región geográfica colindante. Año a año resulta gratificante comprobar cómo el Festival incrementa su audiencia, a la par que se incluyen en el programa expresiones artísticas que trascienden lo literario y se extienden sus actividades más allá de la ciudad de Atenas».
Author Photo
Enrique Viguera Rubio, Embajador de España
Spain
«Esta é a 11º edição do Festival Helénico-Ibero-Americano em Atenas, realizado num país, a Grécia, em que Brasil, Portugal e os países ibero-americanos encontram muitas das suas raízes, e sobretudo, no presente, um país de cultura, de arte, de música, de vibração emocional que também são nossas».
Author Photo
Cesário Melantonio, Embajador de Brasila
Brazil
«Esta gran fiesta de las letras y las artes, reunirá, una vez más, a destacadísimas figuras de la Península Ibérica, Latinoamérica y Grecia en un encuentro anual de la cultura. que hace años se ha convertido en un punto de referencia».
Author Photo
Margarita Larriera, Directora de la Fundación María Tsakos
Uruguay
«Το βιβλίο, αυτό το πολύτιµο αντικείµενο που περισσότερο από ποτέ αποτελεί στήριξη και καταφύγιο κάθε πολιτισµού, ανοίγει ξανά τις σελίδες του. Είµαστε βέβαιοι ότι µε τη παρουσία σας θα απολαύσετε αυτές τις δεκατέσσερις ηµέρες, αυτή τη λογοτεχνική γιορτή: το ενδέκατο Φεστιβάλ ΛΕΑ. Αυτό, όπως και τα επόµενα, θέλουµε να τα κάνετε δικά σας».
Author Photo
Leonora Moreleón, Διευθύντρια του Abanico
Mexico